Hvis man gerne vil prøve at skyde er der måske mange ting man er i tvivl om.

Her skulle man gerne kunne få oplysninger, der kan hjælpe en igang.

 

- Hvor henvender man sig: Man møder op til en træningsaften. Så vil der være nogen der hjælper dig igang.Der er altid erfarne skytter til stede i trænings-  tidsrummet.

 


- Skal jeg selv have våben: Nej, klubben har våben man kan benytte sig af.

 

- Jeg har ingen forstand på skydning: Bare rolig.. Alle der begynder bliver grundigt oplært i at håndtere våben både før, under og efter skydning.

 

- Hvad med ammunition: Alle former for ammution kan købes i klubben. Det gælder både halg til luftvåben og patroner til cal. 22 og 6.5 mm

-Jeg har ikke lyst til at skyde til konkurrencer: Det er HELT  frivilligt om man vil være med til de konkurrencer, klubben deltager i.

 -Jeg vil gerne lære en masse om skydningen: I klubben er der mulighed for at melde sig til forskellige kurser i løbet af en sæson.